window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-37EG7EW680');

THAAT’S THE ACADEMY
KURUMSAL EĞİTİMLER

“THAAT’S THE ACADEMY” olarak, kurumsal ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda, tamamen kurumlara özel olarak “Pazarlama İletişimi / Dijital Pazarlama İletişimi / Ticari Pazarlama / Stratejik Marka Yönetimi / İK ve İşveren Markası Yönetimi” konulu “Kurumsal Gelişim Akademileri” tasarlıyoruz ve uyguluyoruz. 5 kategori altında toparlayabileceğimiz eğitimlerimizin içeriklerini, kurumunuzun ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda tamamen kurumunuza özel olarak tasarlayarak, tercihinize göre offline veya online olarak gerçekleştirebiliyoruz.

Dünya Konjonktürü, Zeitgeist Ve Geleceği Anlamak​

Gelecek için bugünden ne kadar hazırız? Markalar dünyasından iş kültüründeki değişime, teknolojik gelişmelerden toplumsal duyarlılıklara, gelecek merakımız artarak devam ediyor.

2023 ve sonrasını etkileyecek tüm görüş ve trendlerin analiziyle FutureReady? ile karşınızdayız.

Eğitim Detayları

Belirsizliklerle dolu günümüz zamanını, insanlık tarihinin en kafa karıştırıcı ve kaotik dönemi olarak nitelendirebiliriz. İnsanlar, hatta en köklü kurumlar bile, içinde bulunduğumuz dönemin bu kaosu ile başa çıkamıyor. Bu durumda işi en zor olanlarsa kurumların İK ve işveren markası yöneticileri.

Geleceğin iş yapış şekilleri hakkında çok sayıda rapor yayınlandı, zira bu öngörüleri bugünden uygulamaya koymayan kurumlar, yetenekleri çekmekte ve sadakati sağlamakta çok zorlanacaklar. Maalesef bu raporların hepsini takip etmeye hiçbirimizin vakti yok.

THAATS IT bu raporları ayıkladı, inceledi, kendi projelerinden damıttığı bulgularla birleştirdi. Çıkarımlarını, sosyal kültürden örneklerle besledi ve bu çok özel eğitim programını tasarladı.

Eğitim Detayları

Pazarlama ve Marka

Marka Yönetiminde başarının yolu, hem değişen dünyayı anlamak, hem de marka kavramının değişmeyen temel unsurlarını ve ilkelerini benimsemekten geçiyor. Bu eğitim programı, gittikçe karmaşıklaşan dünyamızda, tek fikirli marka iletişim stratejisi oluşturmanın ve uygulamanın yöntemlerini aktarmayı hedefliyor.
 1. Marka Kavramının Temel Unsurları
 2. Marka Stratejisi Oluşturma Süreçleri
Eğitim Detayları
Herkes içgörüden bahsediyor. Herkes içgörü istiyor. CEO’lar CMO’lardan, CMO’lar marka yöneticilerinden, marka yöneticileri ajanslarından, müşteri ilişkileri ve ajans kreatifleri stratejistlerden, stratejistler sokaktaki insanlardan… Marka ve iletişim konusunda hangi konferansa gitseniz her konuşmacının ağzından, hangi makaleyi okusanız her satırın arasından “ içgörü ” sözcüğü fırlayıp çıkıveriyor karşımıza. İyi güzel de nedir bu “ içgörü ” denilen şey? Nerede bulunur? Nasıl yenir? Nasıl içilir? Çeyrek asırdır, en diplerdeki içgörüyü bulmak için sokaklarda içgörü avlayan duayen bir stratejist olan Haluk Sicimoğlu, değişen gerçek tüketici trendleri ve inovasyon fırsatları doğrultusunda, bu içgörü avının püf noktalarını pazarlama ve marka iletişimi profesyonelleriyle paylaşıyor
 1. İçgörü Kavramının Tanımı
 2. Stratejik İçgörüyü Belirlemek
 3. Yaratıcı İçgörüyü Belirlemek
Eğitim Detayları
Bu eğitim programı, pazarlama ve marka profesyonellerinin reklam ajansları ile etkin ve stratejik bir ilişki kurabilmelerini ve markaları için etkili briefler hazırlayabilmelerini sağlamak amacıyla Thaat’s The Academy tarafından tasarlanmıştır.
 1. Ajans İle Verimli İlişki Kurmak
 2. Etkili Brief Hazırlamak
 3. Yaratıcı İçgörüyü Belirlemek
Eğitim Detayları
Bu eğitim programı, pazarlama ve marka profesyonellerinin hikayecilik kaslarını geliştirmek amacıyla kurgulanmıştır. THAAT’S IT, bu eğitimi kurgularken, katılımcıların, tüm iletişim partneriyle beraber tek fikre odaklı, çarpıcı, ilgi çekici, ilham verici, kendi marka değerlerine uygun hikayeler yaratmalarını sağlayacak düşünme yöntemleri paylaşmayı ve katılımcıların bu yöntemleri kullanma yetisini geliştirmeyi amaçlamıştır. Bu çok keyifli eğitiminden çıkarken kendinizi, markanız için hikayeler yaratmaya hazır bir kahraman gibi hissedeceksiniz.
 1. Markalar ve Hikayeler
 2. İlk Çağlardan Bugüne Değişmeyen Hikaye Kurgusu
 3. Bulaşıcı Hikayelerin Ortak Özellikleri (Jonah Berger)
 4. Hikaye Çeşitleri (Carmine Gallo)
 5. Ekranlar ve Hikayeler (BBDO)
 6. Hikayecinin Check List’i (Carmine Gallo)
Eğitim Detayları
Artık eminiz. İnsanlar, kararlarını duygusal beyinleriyle veriyorlar. Ama bir sorun var. Duygusal beyin kendini kelimelerle ifade edemiyor. Peki bu durumda inovasyonlarımıza ilham verecek ihtiyaçları ve içgörüleri nasıl saptayacağız? Bu ihtiyaçları ve içgörüleri saptayarak rakiplerimizden ayrıştırıcı inovasyonlar gerçekleştirmenin bilimsel, sistematik ve basit bir yöntemi var mı? Bu eğitim programı, insanların rutinlerinden yola çıkarak duygusal beynin kilidini açmanın ve orada bulduklarımızı, yenilikler için birer fırsat haline getirmenin yöntemlerini paylaşmak üzere THAAT’S THE ACADEMY tarafından tasarlandı.
 1. İçgörüden İnovasyona Giden Yollar
 2. İhtiyaçları Anlamak
 3. Yerleşmiş İnançları Sorgulamak
 4. Trendleri Sömürmek
Eğitim Detayları
Bu eğitim programımız, markanın varoluş nedeninin ve marka idealinin saptanarak marka idealini merkeze koyan pazarlama iletişimi stratejileri hazırlamak; marka ideali merkezli marka deneyimleri yaratarak, viral hikayelere dönüştürmenin yöntemlerini katılımcılarla paylaşmak için Thaat’s The Academy tarafından tasarlandı. Eğitim Detayları
Bugün bir ideal üzerine inşa edilen markaların en karlı markalar olduğu kanıtlanmış durumda. Dahası, insanlarla aralarındaki medyayı ortadan kaldıran markalar, tüketicilerle daha güçlü bağlar kurarken, manyetik deneyimler yaratarak daha yüksek satışlar elde ediyorlar. Bu eğitim programı, her seviyeden pazarlama profesyonellerine marka idealleri hakkında derin bir anlayış kazandırmayı ve etkili marka deneyimleri yaratmak için onları pratik düşünme modelleriyle donatmayı amaçlamaktadır.
 1. Yeni Marka Stratejisi Merkezi: Duygular ve İdealler
 2. Pazarlama 3.0: Manyetik Deneyimlerle Eşitlik ve Satış Oluşturma
Eğitim Detayları
Bu eğitim programı, pazarlama, ticari pazarlama ve marka ekiplerinin içerik yaratma ve pazarlama kaslarını geliştirmek amacıyla kurgulanmıştır. THAAT’S IT bu eğitimi kurgularken, pazarlama, ticari pazarlama ve marka ekiplerinin, tüm iletişim partneriyle beraber tek fikre odaklı, çarpıcı, ilgi çekici, ilham verici, kendi marka değerlerine uygun içerikler yaratmalarını ve yönetmelerini sağlayacak düşünme yöntemleri paylaşmayı ve bu yöntemleri kullanma yetisini geliştirmeyi amaçlamıştır. Eğitim Detayları
Kararlarımızın asıl kaynağı ne? Neden satın alıyoruz? Duygularımız seçimlerimizde ne kadar etkili? Bu eğitim programımızda katılımcılar, marka stratejilerinin temeline nöropazarlama bulgularını nasıl yerleştireceklerini; tüketici davranışlarında bilinçdışı etkinin önemini; reklam, dijital uygulamalar ve basılı ilanlar gibi pazarlama iletişim araçlarının nöropazarlama yöntemleriyle nasıl optimize edilebileceğini deneyimleyerek öğrenecekler
 1. Nöropazarlamanın Temellerini Hatırlayalım
 2. Shopperneuro
 3. Brandneuro
 4. Digitalhead
 5. Bütünleşik Araştırmalar Marka Örnekleri
Eğitim Detayları
Yeni kuşakların en yetenekli üyeleri için “ tercih edilen işveren olmak ”, mevcut çalışanlarını duygusal ve toplumsal açıdan anlamlı bir marka ideali doğrultusunda “ yüksek performans için teşvik edecek ” ve “ sadakati destekleyecek ” bir İşveren Markası Stratejisini gerekli görmektedir. Kurumların İK ekipleri, bugüne kadar yaptıkları çalışmaların bütünselliğini değerlendirmek, işveren markası konusundaki vizyonunu genişletmek ve bu alandaki yetkinliğini azamiye çıkartmak amacındadır. Bu doğrultuda, kurumların İK ekiplerinin marka iletişimi ve işveren markası yönetimi konusundaki beceri ve bilgilerini en üst düzeye çıkarmak için bu eğitim programı Thaat’s The Academy tarafından tasarlanmıştır.
 1. İK Markasının Yararları
 2. Marka Kavramı Ve İdeolojisi
 3. İK Markası Yaratmanın Adımları
  1. Durum Değerlendirmesi
  2. Kurumun Genel Stratejilerinin Hatırlanması
  3. Dış İtibarın ve Çekiciliğin Değerlendirilmesi
  4. Kurum Kültürü ve Aidiyetin Değerlendirilmesi
  5. Segmentasyon
  6. Profil Analizi ve Strateji İçin İpuçları
  7. Çekicilik ve Bağlılık Stratejilerini Oluşturmak
  8. Yaratıcı Çalışmaların Gerçekleştirilmesi ve Değerlendirilmesi
Eğitim Detayları
Pazarlamanın bir amacı varsa, o da tüketicilere kararlarını en çok etkileyen anlarda ulaşmaktır. Doğal olarak pazarlama her zaman tüketicilerin etkiye açık olduğu anları veya temas noktalarını aramıştır. Ve biz pazarlamacılar ve akademisyenler bu temas noktaları arayışını bugüne kadar hep bir “huni” metaforuyla anlattık. Bize göre tüketiciler yolculuklarına huninin geniş ucunda akıllarında bir dizi potansiyel markayla başlar, daha sonra biz pazarlamacılar, tüketicinin yolculuğu boyunca bu sayıyı sistemli bir şekilde azaltmaya ve kendi markamıza yönlendirmeye çalışırız. Eğitim Detayları
Duygusal beynin kilidini açmanın yolu çalışan iletişimlerin neden çalıştığını anlamaktan geçiyor. Türk insanının bilinçaltını incelersek hangi reklamların hala orada durduğunu görebiliriz. Efsane reklamlar neden efsane oldular, onlardan neler öğrenebiliriz sorularının peşine düştük. ThinkNeuro, oluşturulan 20 reklamlık Efsane Reklamın Türk Halkı’nın bilinçaltındaki etkisini tüketicilerin beyin dalgalarını EEG ve Eyetracking’i senkronize ettiği özel metodolojisiyle yarısı kadın, yarısı erkek 100 denekle ölçtü, 25 kişiyle derinlemesine görüşme yapıldı. Efsane reklamlar, ThinkNeuro tarafından Türk tüketicisinin bilinçaltı tepkileriyle ölçülmüş 250’yi aşkın reklamın benchmarklarıyla karşılaştırıldı. ThinkNeuro, araştırmalarında öncelikle verileri Türk insanının düşünme ve algılama yeteneğiyle ilgili filtrelerden geçirdi. Bu filtrenin genel adı: Türk Aklı…
 • Türk aklı diyor ki: Görünce değil hissedince anlıyorum.
 • Türk aklı diyor ki: Somut olmadan asla.
 • Türk aklı diyor ki: Duygusal hafızam karışık.
Efsane reklamlar: Türkiye’nin bilinçaltında en çok yer edinmiş 20 reklam sıralaması. Eğitim Detayları

Dijital Pazarlama İletişimi

Pandemi etkisiyle birlikte ‘dijitalde ustalaşan tüketiciler’ ile sürdürülebilir ilişkiler kurmak isteyen markalar için dijital pazarlamayı/medyayı enine boyuna anlamak ve sonrasında hakim olmak artık bir zorunluluk. Bu bakış açısıyla düzenlenen atölye programımızda, dijital pazarlamanın/medyanın tüm detayları, senelerdir sahada bu alanda çalışmakta olan ‘Dijital Emekçiler’ tarafından katılımcılara interaktif bir şekilde aktarılması amaçlanmaktadır. Teorik bilginin ötesindeki ‘uygulanabilir taktikler’, ‘hızlı çözümler’ katılımcılarla paylaşılacaktır ve her seans sonrasındaki ilk iş günü bunların katılımcılar tarafından işlerine yansıtılması amaçlanmaktadır. Eğitim Detayları
Dijital Pazarlama İletişimi Yönetimi başlıklı bu eğitimimizde; geçmiş dönemler ile 2023 yılını karşılaştırıp aslında nereden geldiğimizi – nerede olduğumuzu ve nereye gittiğimizi ele alacağız ve yakın gelecek için bu konuda spesifik çıkarımlar yapacağız. Aynı zamanda hem global, hem de yerel medya pazarındaki değişimleri incelerken, son yıllarda çok sık duyduğumuz “kuşaklar” ve çok uzun yıllardır duyduğumuz “içerik” konusunu pazarlama liderlerinin özel yorumları ile değerlendireceğiz. Eğitim Detayları
Bu eğitimde sadece dijital pazarlama iletişiminin değil, hem teknolojinin, hem dijitalin, hem de pazarlamanın geleceğini detaylı olarak konuşacağız. Bizi bekleyen yakın dönem gelişmelerine, hayatımıza etki eden teknolojilere ve bunlarla neler yapabileceğimize dair gündemleri ele alacak, örnekler üzerinden konuşacağız. Aynı zamanda son dönemde çokça duyduğumuz web 3.0 ve blockchain teknolojilerinin inceliklerini, bu kavramları sadece öğrenmeyi değil nasıl hayatımıza da sokacağımızı ve kullanabileceğimizi ele alacağız. Eğitim Detayları

Reklam, Sanat ve İletişim

Dünyanın hangi köşesinde yaşarsak yaşayalım, hangi kültüre kendimizi ait hissedersek edelim, bir kaç yer var ki oralardan gelen müziği hepimiz içselleştirip severek, hatta bazen büyülenerek dinliyoruz. Blues’un acıklı melodileri sadece Missisippi’deki kölelerin çığlığını yansıtmıyor; bizim de acılarımıza tercüman oluyor. Brezilya’nın ritİmleri hepimizi dans ettiriyor, İrlanda’nın lirik ezgileri bize huzur veriyor, Küba ritİmlerini duydukça o vurmalılara biz de dokunmak istiyoruz. Hint müziğinin eşliğinde toksinlerimizi atarken o mistisizme özlem duyuyoruz. Peki neden? Bu müzikleri özel kılan ne? Bu müziklerin genlerinde ne var ki, bizim genlerimizle bu kadar kolay uyum sağlayabiliyorlar? Deneyimli bir stratejist ve reklamcı olan Haluk Sicimoğlu, 30 yıldır dünya müziği dinliyor. Değişik kültürlerin müziğini içercesine dinlerken, bu müzikler arasında bir akrabalık fark edip araştırmaya başlıyor. Zamanla amatör bir müzik etnografı haline geldiğini hisseden Sicimoğlu, bir öğrencisinin verdiği cesaretle bu araştırmalarını bir sunuma dönüştürüyor. İşte bu sunum o. Mali’den Missisippi Deltasına, Portekiz’den ve İrlanda’dan Brezilya’ya, Afrika’dan Küba’ya ve Küba’dan gerisin geriye Afrika’ya, Keltler’den Anadolu’ya, Varanasi’den Liverpool’a tınıların yolculuğuna Haluk Sicimoğlu’nun anlatımı ve dünyanın bir çok ülkesindeki festivallerde ülkemizi başarıyla temsil etmiş Perkusyon Ustası Murat Bizel’in ritmleriyle çıkmaya hazır mısınız? Eğitim Detayları

Hikaye Anlatımı

Başarılarımızı ve fikirlerimizi anlatacağımız sunumları hazırlarken, elimizdeki veriyi yöneticimiz, ekibimiz, çalışma arkadaşlarımız veya müşterilerimiz için ilginç ve çarpıcı bir hikâyeye dönüştürmenin ipuçlarını anlatmak; başta satış ve pazarlama ekipleri olmak üzere tüm çalışanların en etkili hikayecilik yöntemlerini içselleştirmesini sağlamak ve onların hikayecilik kaslarını geliştirmek amacıyla bu eğitim programı THAAT’S THE ACADEMY tarafından tasarlanmıştır. Eğitim Detayları
Eğitim, katılımcıların hikayecilik kaslarını geliştirmek amacıyla kurgulanmıştır. THAAT’S IT bu eğitimi kurgularken, katılımcıların, tüm iletişim partneriyle beraber tek fikre odaklı, çarpıcı, ilgi çekici, ilham verici, kurum marka değerlerine uygun hikayeler yaratmalarını sağlayacak düşünme yöntemleri paylaşmayı ve katılımcıların bu yöntemleri kullanma yetisini geliştirmeyi amaçlamıştır.
 1. İş Yaşamında Hikayelerin Yeri ve Önemi
 2. Verilerin Hikayelere Göre Daha Etkisiz Olduğu Durumlar
 3. Etkili Bir Hikayenin ve Hikayecinin Özellikleri
  1. Etkileyici Bir Hikayenin Bileşenleri – SMILE MODELİ
  2. Usta Konuşmacılardan Öğrendiğimiz 23 Hikaye Anlatım Yöntemi
 4. Hikaye Kurgusu
  1. Çağlar Boyu Değişmeyen Hikâye Kurgusu: Kahramanın Yolculuğu
  2. İş Hayatında Kahramanın Yolculuğu Hikayeleri
 5. Kurguyu Mükemmel Hale Getirmek
  1. Kahramanı ve Mentoru Tanımak
  2. Yolculuğu Tanımlamak
  3. Dinleyiciye Eşiği Atlatmak
 6. Veriler, Sunumlar ve Hikayeler
Eğitim Detayları

Dünya Konjonktürü, Zeitgeist Ve Geleceği Anlamak

 • FutureReady? 2023
 • Eğitmen: Haluk Sicimoğlu Founder&Chief Strategy Officer / THAAT’S IT!
 • Eğitmen: Ahmet Akın Consultant&Trainer / Brand Strategy & Crativity
 • Süre: 1 yarım gün

FutureReady? 2023

Gelecek için bugünden ne kadar hazırız? Markalar dünyasından iş kültüründeki değişime, teknolojik gelişmelerden toplumsal duyarlılıklara, gelecek merakımız artarak devam ediyor.

2023 ve sonrasını etkileyecek tüm görüş ve trendlerin analiziyle FutureReady? ile karşınızdayız.

Pazarlama, marka, yetenek & kültür profesyonellerini ve diğer tüm gelecek meraklılarını Haluk Sicimoğlu ve Ahmet Akın ile vizyon açıcı bir buluşmaya bekliyoruz.

 • Hangi Kurumlara, Kuruma Özel Olarak Gerçekleştirildi
 • AKİŞ GYO
 • Akyaşam
 • Akmerkez
 • Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
 • Kervan
 • Allianz
 • Türkiye Bankalar Birliği
 • sahibinden.com
 • KFC
 • THY
 • Türkiye İş Bankası
 • Reckitt
 • Migros
 • Toyota Türkiye
 • Future of Work Now
 • Konuşmacı: Haluk Sicimoğlu Founder&Chief Strategy Officer / THAAT’S IT!
 • Süre: 1 yarım gün

Future of Work Now

Belirsizliklerle dolu günümüz zamanını, insanlık tarihinin en kafa karıştırıcı ve kaotik dönemi olarak nitelendirebiliriz. İnsanlar, hatta en köklü kurumlar bile, içinde bulunduğumuz dönemin bu kaosu ile başa çıkamıyor. Bu durumda işi en zor olanlarsa kurumların İK ve işveren markası yöneticileri.

Geleceğin iş yapış şekilleri hakkında çok sayıda rapor yayınlandı, zira bu öngörüleri bugünden uygulamaya koymayan kurumlar, yetenekleri çekmekte ve sadakati sağlamakta çok zorlanacaklar. Maalesef bu raporların hepsini takip etmeye hiçbirimizin vakti yok.

THAATS IT bu raporları ayıkladı, inceledi, kendi projelerinden damıttığı bulgularla birleştirdi. Çıkarımlarını, sosyal kültürden örneklerle besledi ve bu çok özel eğitim programını tasarladı.

THAAT’S IT kurucusu ve baş stratejisti Haluk Sicimoğlu, kehanetlerde bulunmadan, geleceğin iş yerini ve başarılı şirketler için muhtemel yol haritalarını “Future of Work Now” da paylaşıyor. İK, işveren markası yöneticileri ve ilgilenen herkesi bekliyoruz.

 • Zeitgeist, Kuşaklar, Yalanlar ve İdealler
 • Koçlar, Kısa Mesafe Koşuları ve Özel Dikim Kariyerler
 • Liderlik, Pandemi ve İçimizdeki Çocuklar
 • Teknoloji, İstihdam, İletişim ve Amazon Yerlileri
 • Ofis, Ev, Göç ve FOMO
 • Yetenek Avcılığı, Moda Terimler
 • Geleceğin Öngörülen Hangi İş Yapış Modeli Size Uygun?
 • Yüzyıllar Geçse de Başarılı İş Yönetiminin Hangi İlkeleri Değişmeyecek?
 • İlk Townhall Toplantısında İnsanlara Ne Söyleyeceksiniz?
 • Hangi Kurumlara, Kuruma Özel Olarak Gerçekleştirildi
 • Migros
 • Philip Morris SA
 • Eczacıbaşı Holding
 • Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri
 • TSKB
 • Allianz

Pazarlama ve Marka

 • Stratejik Marka Yönetimi Atölyesi
 • Eğitmen: Haluk Sicimoğlu
  Founder&Chief Strategy Officer / THAAT’S IT!
 • Süre: 2 yarım gün

Stratejik Marka Yönetimi Atölyesi

Marka Yönetiminde başarının yolu, hem değişen dünyayı anlamak, hem de marka kavramının değişmeyen temel unsurlarını ve ilkelerini benimsemekten geçiyor. Bu eğitim programı, gittikçe karmaşıklaşan dünyamızda, tek fikirli marka iletişim stratejisi oluşturmanın ve uygulamanın yöntemlerini aktarmayı hedefliyor.
 • 1.1. Marka Kavramının Temel Unsurları
  • Marka Mabedi
  • İnsan beyninin çalışma prensipleri
  • İnsan beyninin markaları kavrama şekli: 7 derin metafor
  • Atölye çalışması: Markanın metaforlarını saptamak
  • İnsanların karar verme süreçleri
  • İnsanların davranışlarını yönlendiren 7 temel dürtü
  • Morris Marka Piramidi
  • Atölye çalışması: Markanın dürtülerini saptamak ve Morris piramidini oluşturmak
  • Aaker Marka Kişilik Skalası
  • Jung arketipleri
  • Atölye çalışması: Markanın kişiliğini ve arketiplerini belirlemek
 • 1.2.Marka Stratejisi Oluşturma Süreçleri
  • Joseph Campbell Hikaye Kurgusu
  • Hikayenin kahramanı: Müşteri
  • Atölye çalışması: Müşterinin hikayesini yazmak
  • Marka İdeali Kavramı
  • Marka idealini belirleyebileceğimiz 5 alan
  • Marka İnançları
  • Atölye çalışması: Marka idealini belirlemek
  • Atölye çalışması: Marka mabedini oluşturmak
 • Hangi Kurumlara, Kuruma Özel Olarak Gerçekleştirildi
 • Kariyer Net
 • Türk Telekom
 • Hyundai
 • Türkiye Bankalar Birliği
 • Eczacıbaşı Girişim Pazarlama
 • sahibinden.com
 • Pınar
 • Fuji Film
 • Penti
 • Zorluteks
 • THY
 • Reckitt Benckiser Health Group
 • Reckitt Benckiser Hygiene Group
 • Markanız İçin İçgörü Avlama Atölyesi
 • Eğitmen: Haluk Sicimoğlu Founder&Chief Strategy Officer / THAAT’S IT!
 • Süre: 2 yarım gün

Markanız İçin İçgörü Avlama Atölyesi

Herkes içgörüden bahsediyor. Herkes içgörü istiyor. CEO’lar CMO’lardan, CMO’lar marka yöneticilerinden, marka yöneticileri ajanslarından, müşteri ilişkileri ve ajans kreatifleri stratejistlerden, stratejistler sokaktaki insanlardan… Marka ve iletişim konusunda hangi konferansa gitseniz her konuşmacının ağzından, hangi makaleyi okusanız her satırın arasından “ içgörü ” sözcüğü fırlayıp çıkıveriyor karşımıza. İyi güzel de nedir bu “ içgörü ” denilen şey? Nerede bulunur? Nasıl yenir? Nasıl içilir? Çeyrek asırdır, en diplerdeki içgörüyü bulmak için sokaklarda içgörü avlayan duayen bir stratejist olan Haluk Sicimoğlu, değişen gerçek tüketici trendleri ve inovasyon fırsatları doğrultusunda, bu içgörü avının püf noktalarını pazarlama ve marka iletişimi profesyonelleriyle paylaşıyor.
 • 2.1.İçgörü Kavramının Tanımı
  • İçgörü ne değildir?
  • Gözlem, istatistik; bulgu ve içgörü arasındaki fark.
  • İçgörü nedir?
  • Atölye çalışması: Hangi cümle içgörü, hangisi değil?
 • 2.2.Stratejik İçgörüyü Belirlemek
  • Stratejik ve yaratıcı içgörü arasındaki fark
  • Stratejik içgörünün 4 türü
  • Atölye çalışması: Hangi çalışma, ne tür içgörüden yola çıkmış?
  • Stratejik içgörü avının temel kuralları
  • Stratejik içgörü avlama yöntemleri:
   • Gizli itirafları açığa vur
   • Bıkmadan “neden?” diye sor
   • Genel geçer inanışları sorgula
   • 7 Dürtüyle oyna
  • Atölye çalışması: Stratejik içgörüyü bulmak
 • 2.3.Yaratıcı İçgörüyü Belirlemek
  • Yaratıcı içgörü teknikleri ve yaratıcı kalıplar
   • THAAT’S IT kalıpları
   • Hebrew University of Jerusalem Kalıpları
   • Antik Yunan kalıpları
  • Atölye çalışması: Yaratıcı içgörüyü bulmak
 • Hangi Kurumlara, Kuruma Özel Olarak Gerçekleştirildi
 • Allianz
 • Turkcell
 • Eczacıbaşı Girişim Pazarlama
 • British American Tobacco
 • Pınar
 • Reckitt Benckiser Health Group
 • Reckitt Benckiser Hygiene Group
 • Reklam Ajansınızdan Verim Almanın Püf Noktaları ve Etkili Brief Verme
 • Eğitmen: Haluk Sicimoğlu Founder&Chief Strategy Officer / THAAT’S IT!
 • Süre: 2 yarım gün

Reklam Ajansınızdan Verim Almanın Püf Noktaları ve Etkili Brief Verme

Bu eğitim programı, pazarlama ve marka profesyonellerinin reklam ajansları ile etkin ve stratejik bir ilişki kurabilmelerini ve markaları için etkili briefler hazırlayabilmelerini sağlamak amacıyla Thaat’s The Academy tarafından tasarlanmıştır.
 • 3.1.Ajans İle Verimli İlişki Kurmak
  • Beyin Fırtınası: Ajanslarla ilgili varsayımlar
  • Beyin Fırtınası: Ajans-müşteri ilişkilerinin en iyi zamanları
  • Ajansın motivasyonlarına ait varsayımlar ve gerçekler
  • Ajansın çalışma şekline ait varsayımlar ve gerçekler
  • 4 Kritik An:
   • Briefing
   • Debriefing
   • Yaratıcı işin değerlendirilmesi
   • Araştırma sunumu
  • Ajans ile verimli ilişki kurmanın ipuçları
 • 3.2.Etkili Brief Hazırlamak
  • 6 sihirli soru
  • 4C Kuralı
  • Tek fikirli olma zorunluluğu
  • Asıl sorun ve asıl fırsatı belirleme süreci
  • Atölye çalışması: Tek sorun ve tek fırsatı belirlemek
  • Hedef kitleyi tanımlama süreci
  • Atölye çalışması: Birincil hedef kitleyi belirlemek
  • Hedef kitlenin markaya karşı hissiyatını saptamak
  • Hedef kitleden arzulanan tepkiyi tanımlamak
  • Atölye çalışması: Mevcut ve arzulanan hedef kitle tepkisini belirlemek
  • Tek fikirli marka vaadini belirlemek
  • Atölye çalışması: Tek fikirli marka vaadini belirlemek
 • Hangi Kurumlara, Kuruma Özel Olarak Gerçekleştirildi
 • Eczacıbaşı İlaç Pazarlama
 • Zorluteks
 • Pınar
 • THY
 • Reckitt Benckiser Health Group
 • Reckitt Benckiser Hygiene Group
 • Stratejiden Yaratıcılığa Marka Yönetiminde Hikayeleştirme
 • Eğitmen: Haluk Sicimoğlu Founder&Chief Strategy Officer / THAAT’S IT!
 • Süre: 2 yarım gün

Stratejiden Yaratıcılığa Marka Yönetiminde Hikayeleştirme

Bu eğitim programı, pazarlama ve marka profesyonellerinin hikayecilik kaslarını geliştirmek amacıyla kurgulanmıştır. THAAT’S IT, bu eğitimi kurgularken, katılımcıların, tüm iletişim partneriyle beraber tek fikre odaklı, çarpıcı, ilgi çekici, ilham verici, kendi marka değerlerine uygun hikayeler yaratmalarını sağlayacak düşünme yöntemleri paylaşmayı ve katılımcıların bu yöntemleri kullanma yetisini geliştirmeyi amaçlamıştır.

Bu çok keyifli eğitiminden çıkarken kendinizi, markanız için hikayeler yaratmaya hazır bir kahraman gibi hissedeceksiniz.

 • 4.1. Markalar ve Hikayeler
  • Marka ve mitoloji arasındaki bağlantı
  • Markaların neden hikayelere ihtiyacı var?
 • 4.2.İlk Çağlardan Bugüne Değişmeyen Hikaye Kurgusu
  • Kahramanın yolculuğu (Joseph Campbell)
  • Kahraman kim? Marka mı, tüketici mi? (Nancy Duarte)
  • Tüketicinin yolculuğu ve örnekler
  • Tüketicinin yolculuğu workshop
 • 4.3.Bulaşıcı Hikayelerin Ortak Özellikleri (Jonah Berger)
  • STEPPS Teorisi
  • Örnekler
 • 4.4.Hikaye Çeşitleri (Carmine Gallo)
  • İçimizdeki kıvılcımı ateşleyen hikayeler
  • Eğiten hikayeler
  • Basitleştiren hikayeler
  • Motive eden hikayeler
  • Sosyal hareket yaratan hikayeler
 • 4.5.Ekranlar ve Hikayeler (BBDO)
  • Ekranlar ve insanlar arasındaki duygusal bağlar
  • Ekranlar ve arketipleri
  • Hikaye anlatımında ekranların rolleri
 • 4.6. Hikayecinin Check List’i (Carmine Gallo)
  • Örnek senaryo üzerinden interaktif vaka çalışmasının aktarımı ve geliştirilebilecek taktiklerin üretilmesi.
 • Hangi Kurumlara, Kuruma Özel Olarak Gerçekleştirildi
 • Akbank
 • Arçelik
 • Eczacıbaşı Girişim Pazarlama
 • Pınar
 • Fuji Film
 • Beko
 • Turkcell
 • Türkiye İş Bankası
 • THY
 • Reckitt Benckiser Health Group
 • Reckitt Benckiser Hygiene Group
 • Tüketici İçgörüsü Odaklı Marka İnovasyonu
 • Eğitmen: Haluk Sicimoğlu Founder&Chief Strategy Officer / THAAT’S IT!
 • Süre: 2 yarım gün

Tüketici İçgörüsü Odaklı Marka İnovasyonu

Artık eminiz. İnsanlar, kararlarını duygusal beyinleriyle veriyorlar. Ama bir sorun var. Duygusal beyin kendini kelimelerle ifade edemiyor. Peki bu durumda inovasyonlarımıza ilham verecek ihtiyaçları ve içgörüleri nasıl saptayacağız?

Bu ihtiyaçları ve içgörüleri saptayarak rakiplerimizden ayrıştırıcı inovasyonlar gerçekleştirmenin bilimsel, sistematik ve basit bir yöntemi var mı? 

Bu eğitim programı, insanların rutinlerinden yola çıkarak duygusal beynin kilidini açmanın ve orada bulduklarımızı, yenilikler için birer fırsat haline getirmenin yöntemlerini paylaşmak üzere THAAT’S THE ACADEMY tarafından tasarlandı.

 • 5.1. İçgörüden İnovasyona Giden Yollar
  • İhtiyaçları anlamak
  • Yerleşmiş inançları sorgulamak
  • Trendleri sömürmek
 • 5.2.İhtiyaçları Anlama
  • ‘Jobs To Be Done’ Modeli: ‘Tüketicinin İşlerini’ anlamak
  • ‘Jobs To Be Done’ Modeli: Tüketicilerin yaşamları boyunca ütlendikleri ‘İş’ türleri
  • ‘Jobs To Be Done’ Modeli: Küçük işler, Büyük işler, Beklenmedik işler, Düzenli işler
  • ‘Jobs To Be Done’ Modeli: ‘Tüketicilerin İşlerinin’’ doğasını anlamak
   • *İş tanımları duygusaldır
   • *İş motivasyonları duygusaldır
   • *Başarının tanımı duygusaldır
   • *İnsanlar iş sonuçlarından duygusal bir tatmin alırlar
   • *İnsanlar işi bitirmek için duygusal bir bedel öderler
  • Emotionomics Modeli: İnsan beyninin çalışma şeklini anlamak
   • 3 beynimiz var: Duyusal, duygusal ve duyumsal
   • İnsan kararlarında duygusal beynin hakimiyeti
  • ‘The Human Zoo’ Modeli: 7 Temel Dürtüyü Anlamak
   • Üreme
   • Korunma
   • Gençlik
   • Hamilik
   • Merak
   • Aidiyet
   • İtibar
  • ‘Jobs To Be Done’ Modeli: İşlerin Aşamalarını Anlamak
   • Tanımla
   • Bul
   • Hazırlan
   • Emin ol
   • Uygula
   • Takip et
   • Değiştir
   • Bitir
  • ‘Jobs To Be Done’ Modeli: İşlerin Aşamalarındaki İhtiyaçları Anlamak
   • Hangi aşamada tüketici ne yapar?
   • Hangi aşamada bir marka nasıl yenilik yapar?
   • Dünyadan ve Türkiye’den örnekler
 • 5.3.Yerleşmiş İnançları Sorgulamak
  • Yerleşmiş inançları sorgulamanın gerekliliği
  • Dünya bilim ve sanat tarihinden örnekler
  • İş hayatındaki yakın tarihten fikir örnekleri
  • Sandığımız gibi değil: Tüketicilerle ilgili kalıplaşmış algılardan örnekler
  • “Marketing Metaphoria” Modeli: Ürün ve Markayla ilgili yargılarımızı sorgulamak
  • Ürünün ve Markanın insanlar için anlamını tanımlayabileceğimiz 7 Metafor
 • 5.4.Trendleri Sömürmek
  • trendwatching.com Tool Kit: Global Anlamda Pazarlama ve Tüketici Trendleri
  • İyilik işleri, iyi işler
  • Belirsizlik ekonomisi
  • Teknoloji sadece teknoloji değildir
  • Pos-demografi Devri
  • Yerel Aşkı
  • Statü Avcılığı
  • İyileşme Çareleri
  • Benim Evrenim
  • Tüketim Oyunları
  • Geçicilik
  • Yeni değer perspektifleri
 • Hangi Kurumlara, Kuruma Özel Olarak Gerçekleştirildi
 • Unilever
 • Arçelik
 • Garanti BBVA
 • Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
 • Marka Meselesi (Brand Purpose) Merkezli İletişim Stratejileri Hazırlamak
 • Eğitmen: Haluk Sicimoğlu Founder&Chief Strategy Officer / THAAT’S IT!
 • Süre: İhtiyaca göre 1 yarım gün veya 2 yarım gün

Marka Meselesi (Brand Purpose) Merkezli İletişim Stratejileri Hazırlamak

Bu eğitim programımız, markanın varoluş nedeninin ve marka idealinin saptanarak marka idealini merkeze koyan pazarlama iletişimi stratejileri hazırlamak; marka ideali merkezli marka deneyimleri yaratarak, viral hikayelere dönüştürmenin yöntemlerini katılımcılarla paylaşmak için Thaat’s The Academy tarafından tasarlandı.
 • Markanın yeni tanımı ve eski tanımlarından farkı
 • Kano Müşteri Tatmini Modeli ve günümüz markalarının farklılaşma fırsatları
 • Günümüzün marka yönetim ilkeleri
  • Tüketici yoktur insan vardır
  • İnsanlar rasyonel beyinleriyle değil, duygusal beyinleriyle karar verirler
  • Zeitgeist’ı anlayarak işe başlamak strateji sürecini hızlandırır
  • İnsanların duygusal ihtiyaçlarını anlamak için kategori bağımsız düşünmeliyiz.
  • Dünya ve insanlığın sorunlarına sahip çıkmak marka ve hisse değerimizi yükseltir
  • Markamıza olan sadakati yükseltmek için deneyim ve hikayeciliğe odaklanmalıyız
  • Veri, teknoloji, deneyim ve hikâyeyi örüntülüyerek başarıya ulaşırız
 • Stengel indeksi ve marka idealimizi belirleyebileceğimiz 5 alan
 • Marka arkeolojisi yöntemleri ve Marka İdealini saptama alanları
 • Marka ideali, sosyal misyon ve sürdürülebilirlik arasındaki güçlü bağlantı
 • Marka ideali merkezli strateji ve entegre iletişim örnekleri
 • Yapılmaması gerekenler
 • Hangi Kurumlara, Kuruma Özel Olarak Gerçekleştirildi
 • Türkiye Bankalar Birliği
 • Unilever
 • DİMES
 • ETİ
 • AK Gıda
 • TADIM
 • Gürallar Cam
 • Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
 • Şekerbank
 • AstraZeneca
 • Aktifbank
 • Sıradışı Müşteri Deneyimi Yaratmak
 • Eğitmen: Haluk Sicimoğlu Founder&Chief Strategy Officer / THAAT’S IT!
 • Süre: 2 yarım gün

Sıradışı Müşteri Deneyimi Yaratmak

Bugün bir ideal üzerine inşa edilen markaların en karlı markalar olduğu kanıtlanmış durumda. Dahası, insanlarla aralarındaki medyayı ortadan kaldıran markalar, tüketicilerle daha güçlü bağlar kurarken, manyetik deneyimler yaratarak daha yüksek satışlar elde ediyorlar. Bu eğitim programı, her seviyeden pazarlama profesyonellerine marka idealleri hakkında derin bir anlayış kazandırmayı ve etkili marka deneyimleri yaratmak için onları pratik düşünme modelleriyle donatmayı amaçlamaktadır.
 • 7.1.Yeni Marka Stratejisi Merkezi: Duygular ve İdealler
  • Tüketiciler Nasıl Düşünüyor?
  • Markalaşmada Duyguların Gücü
  • Desmond Morris’in Yedi Temel Dürtüsü
  • İdeal Marka Kavramı
  • İdeal Markanızı Tanımlama
  • Marka İdeali Atölyesi
 • 7.2 Pazarlama 3.0: Manyetik Deneyimlerle Eşitlik ve Satış Oluşturma
  • Entegrasyonun Yeni Tanımı
  • Marka ve Tüketici Arasındaki Medyayı Kaldırmak
  • Uyaranlar: Tüketici Katılımının Kalbi
  • Uyarıcıları Marka Deneyimlerinin Kalbine Yerleştirmek
  • Müşterinin Geri Dönüşü – Tarihsel Bir Perspektif
  • Organizasyonel ve Ajans Perspektifinden Müşteri
  • Omni Kanal Optimizasyonu
 • Hangi Kurumlara, Kuruma Özel Olarak Gerçekleştirildi
 • Turkcell
 • Eczacıbaşı Girişim Pazarlama
 • Penti
 • THY
 • KFC
 • Reckitt Benckiser Health Group
 • Reckitt Benckiser Hygiene Group
 • Pazarlamada İçerik Oluşturma Atölyesi
 • ( S.T.I.C.K.Y. İÇERİKLER YARATMAK VE YÖNETMEK )
 • Eğitmen: Emre Faks Founder&Chief Analyst / efkg
 • Eğitmen: Gizem Akbulut Co-Founder / CONTENTINE CONTENT MARKETING AGENCY
 • Süre: 2 yarım gün

Pazarlamada İçerik Oluşturma Atölyesi ( S.T.I.C.K.Y. İÇERİKLER YARATMAK VE YÖNETMEK )

Bu eğitim programı, pazarlama, ticari pazarlama ve marka ekiplerinin içerik yaratma ve pazarlama kaslarını geliştirmek amacıyla kurgulanmıştır. THAAT’S IT bu eğitimi kurgularken, pazarlama, ticari pazarlama ve marka ekiplerinin, tüm iletişim partneriyle beraber tek fikre odaklı, çarpıcı, ilgi çekici, ilham verici, kendi marka değerlerine uygun içerikler yaratmalarını ve yönetmelerini sağlayacak düşünme yöntemleri paylaşmayı ve bu yöntemleri kullanma yetisini geliştirmeyi amaçlamıştır.
 • 8.1. Birinci Modül: Planlama, Strateji ve Ölçümleme
  • Nihai Amaç. S.T.I.C.K.Y İçerikler
  • İçerik Pazarlama ile ilgili temeller: Nedir – Ne işe yarar – Ne değildir
  • “Marketing Funnel”ın terse çevrilmesi!
  • Stratejik yaklaşım: Marka Deneyimi Haritası
  • Ölçümleme: İşe yarayan içerik Vs. Çöp içerik
  • Kritik soruların cevaplanması: Ne zaman – Ne kadar – Ne tür
  • Atölye Çalışması
 • 8.2.İkinci Modül: Content Marketing’in 5N1K’sı?
  • Kim: Tüketiciyi tanıma, persona yaratılması
  • Ne: İçerik yaratım süreci, content marketing stratejisi
  • Nasıl: Sade, doğru anlatımlı içerikler, empati
  • Niçin: İçeriğin hangi amaçlara hizmet etmesi gerektiği
  • Ne zaman: İçerik pazarlamasının marka için hayat akışı. Uzun dönemli içerikler, kısa dönemli içerikler (özel günler)
  • Nerede: Hangi içerik, hangi mecra, neden?
  • İçerik yöneticisi yönlendirme süreci, doğru brief (5N1K’nın çıktısı)
  • Best & worse caseler
  • Q&A
  • Atölye Çalışması
 • Hangi Kurumlara, Kuruma Özel Olarak Gerçekleştirildi
 • BSH Turkey
 • Nöropazarlama İle Tüketicinin Bilinçdışına Yolculuk
 • Eğitmen: Eda Ocak Partner&Head of Strategy / Thinkneuro
 • Süre: İhtiyaca göre 1 yarım gün veya 2 yarım gün

Nöropazarlama İle Tüketicinin Bilinçdışına Yolculuk

Kararlarımızın asıl kaynağı ne? Neden satın alıyoruz? Duygularımız seçimlerimizde ne kadar etkili? Bu eğitim programımızda katılımcılar, marka stratejilerinin temeline nöropazarlama bulgularını nasıl yerleştireceklerini; tüketici davranışlarında bilinçdışı etkinin önemini; reklam, dijital uygulamalar ve basılı ilanlar gibi pazarlama iletişim araçlarının nöropazarlama yöntemleriyle nasıl optimize edilebileceğini deneyimleyerek öğrenecekler
 • 9.1.Nöropazarlamanın Temellerini Hatırlayalım
  • Neden Nöropazarlama’ya İhtiyaç Var?
  • Duygusal Mı Rasyonel Miyiz?
  • Karar Alma Mekanizmasını Anlama
 • 9.2.Shopperneuro
  • Alışveriş Nöro Araştırmaları Nasıl Yapılıyor?
  • Kategori Kafası
  • Mağazada Bilişsel ve Fiziksel Akış
  • Shopperneuro Bulgularından Örnekler
 • 9.3.Brandneuro
  • Marka Konumlandırma ve Strateji Araştırmaları Nöro ile Nasıl Yapılıyor?
  • Bilinçdışındaki Tortunun Nörodaki Yansıması
  • Brandneuro Bulgularından Örnekler
 • 9.4.Digitalhead
  • Dijital Reklamda Logo Ne Zaman Konulmalı?
  • Dijital Reklamda İdeal Süre Nedir?
  • Hikaye Anlatımı Neden Önemli?
  • Tv ve Dijital Mecra Arasında Farklı Dinamikler Neler?
 • 9.5. Bütünleşik Araştırmalar Marka Örnekleri
  • Markalarla Gerçekleştirilen Bütünleşik Araştırmaların Marka Profesyonelleri ile Beraber Anlatılması
  • Neden Nöro Yapılmasına Karar Verildi?
  • Süreç Nasıl Gelişti?
  • Nasıl Sonuçlar Çıktı?
  • Pazardaki Etkiler Ne Oldu?
 • Hangi Kurumlara, Kuruma Özel Olarak Gerçekleştirildi
 • Anadolu Efes
 • Hyundai
 • Eczacıbaşı Girişim Pazarlama
 • Allianz
 • İK & İşveren Markası Yönetimi
 • Eğitmen: Haluk Sicimoğlu Founder&Chief Strategy Officer / THAAT’S IT!
 • Eğitmen: Seda Hoşel Kiraz Founder&Chief Strategy Officer / waytosay
 • Süre: 2 yarım gün

İK & İşveren Markası Yönetimi

Yeni kuşakların en yetenekli üyeleri için “ tercih edilen işveren olmak ”, mevcut çalışanlarını duygusal ve toplumsal açıdan anlamlı bir marka ideali doğrultusunda “ yüksek performans için teşvik edecek ” ve “ sadakati destekleyecek ” bir İşveren Markası Stratejisini gerekli görmektedir. Kurumların İK ekipleri, bugüne kadar yaptıkları çalışmaların bütünselliğini değerlendirmek, işveren markası konusundaki vizyonunu genişletmek ve bu alandaki yetkinliğini azamiye çıkartmak amacındadır. Bu doğrultuda, kurumların İK ekiplerinin marka iletişimi ve işveren markası yönetimi konusundaki beceri ve bilgilerini en üst düzeye çıkarmak için bu eğitim programı Thaat’s The Academy tarafından tasarlanmıştır.
 • 10.1.İK Markasının Yararları
  • İK Markasının Karlılık Açısından Faydaları
  • İK Markasının Performans Açısından Faydaları
 • 9.2.Marka Kavramı Ve İdeolojisi
  • Marka İdeali
  • Marka Değerleri
  • Marka Mimarisi
 • 10.3.İK Markası Yaratmanın Adımları
  • 10.3.1.Durum Değerlendirmesi
  • 10.3.2.Kurumun Genel Stratejilerinin Hatırlanması
   • Strateji Merdiveni
   • Kurumsal Strateji
   • Ticari Strateji
   • İK Stratejisi İçin İpuçları
   • Yetenek Stratejisi (Talent Strategy) İçin İpuçları
   • Aidiyet ve Katılım (Engagement And Retention Strategy) Stratejisi İçin İpuçları
  • 10.3.3.Dış İtibarın ve Çekiciliğin Değerlendirilmesi
   • İtibarın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
   • Marka Algısı Analizi
  • 10.3.4.Kurum Kültürü ve Aidiyetin Değerlendirilmesi
   • Kurum Kültürü SWOT
   • Aidiyeti Engelleyen ve Güçlendiren Değerlerin Belirlenmesi
   • Hedef Yeteneği Berlirlemede İK Markası Pusulası
  • 10.3.5.Segmentasyon
   • Hedef Yeteneği Belirlemede Çeşitlilik İlkesi
   • İstikrar ve Esneklik Dengesi
   • Profilleme
  • 10.3.6.Profil Analizi ve Strateji İçin İpuçları
   • Farklı Profillerin Verimli ve Verimsiz Döngü Analizleri
   • Farklı Profillerin Aidiyetini Engelleyen ve Sağlayan Unsurların Belirlenmesi
  • 10.3.7.Çekicilik ve Bağlılık Stratejilerini Oluşturmak
   • Marka Manifestosunun Yazılması
   • Marka İdealinin Şekillendirilmesi
   • EVP’nin Yazılması
   • Hedef Yetenek Profillerine Göre Çekicilik Stratejilerinin Oluşturulması
   • Hedef Çalışan Profillerine Göre Katılım (Engagement) Stratejilerinin Oluşturulması
   • Yerel Stratejinin Global Stratejiye Etkili Şekilde Uyarlanması
  • 10.3.8.Yaratıcı Çalışmaların Gerçekleştirilmesi ve Değerlendirilmesi
   • Briefin Etkili bir Şekilde Yazılması
   • İK Markasının Geleneksel Medya Kanalları
   • Mecranın Yeni Tanımı (“Her Yer Mecra”) ve İK Markası İçin Fırsatlar
   • Deneyim Yoluyla Pazarlama Kavramı (Experience Marketing)
   • Deneyim Yoluyla Pazarlama Kavramının İK Markası İçin Sunduğu Fırsatlar
   • İçerik Pazarlaması Kavramı ve İK Markası İçin Sunduğu Fırsatlar
 • Hangi Kurumlara, Kuruma Özel Olarak Gerçekleştirildi
 • Akbank
 • Garanti BBVA
 • Şölen
 • Türkiye İş Bankası
 • Anadolu Efes
 • Eczacıbaşı Holding
 • Hyundai
 • Aktifbank
 • Consumer Decision Journey
 • Eğitmen: Emre Faks Founder&Chief Analyst / efkg
 • Eğitmen: Haluk Sicimoğlu Founder&Chief Strategy Officer / THAAT’S IT!
 • Süre: 1 yarım gün

Consumer Decision Journey

Pazarlamanın bir amacı varsa, o da tüketicilere kararlarını en çok etkileyen anlarda ulaşmaktır. Doğal olarak pazarlama her zaman tüketicilerin etkiye açık olduğu anları veya temas noktalarını aramıştır. Ve biz pazarlamacılar ve akademisyenler bu temas noktaları arayışını bugüne kadar hep bir “huni” metaforuyla anlattık. Bize göre tüketiciler yolculuklarına huninin geniş ucunda akıllarında bir dizi potansiyel markayla başlar, daha sonra biz pazarlamacılar, tüketicinin yolculuğu boyunca bu sayıyı sistemli bir şekilde azaltmaya ve kendi markamıza yönlendirmeye çalışırız. Bu huni metaforu bugün hala geçerliliğini korusa da acaba tüketiciler artık bu huninin dışına mı çıkmaya başladılar? Tüketici karar yolculuğundaki yeni sorunlar ve fırsatlar neler? Bu eğitimde, tüketici karar yolculuğuyla ilgili bildiğimiz temel ilkeleri hatırlayacak, en güzel klasik örneklerden öğrendiklerimizi gözden geçirecek, pandemi sonrası genişleyen dijital hedef kitlenin satın alma haritasını masaya yatıracak, huniyi ters çevirecek, diğer markaların yeni hatalarından dersler çıkaracak, çarpıcı temas noktası iletişim örneklerini paylaşacak, bu örneklerden öğrendiklerimizi kendi temas noktalarımıza uygulamak için hep beraber yaratıcılığımızı konuşturacağız.

Birinci Bölüm: Hatırlayalım

 • Yolculuğun en sade tanımını bireylerin önce “kullanıcı”ya sonrasındaysa “etkiliyici”ye dönüştüğü yolculukla ilgili bilinmesi gerekenler.
 • Analitik yaklaşımlarla kullanıcıyı ve yolculuğunu anlayarak, en etkili rotayı çizmenin yöntemleri.
 • Fırsat: Yolculuğun en hızlı şekilde menatizasyonu: e-ticaret ve offline-online entegrasyonun mükemmelliği

İkinci Bölüm: Paylaşalım Ve Konuşalım

 • İlham Verici Yeni Deneyimler – Trendler – “Case”ler… paylaşılması ve öğrenimler üzerine tartışmalar

Üçüncü Bölüm: Fikirler Üretelim

 • Atölye Çalışması: Trendlerden ve örneklerden öğrendiklerimizin kurumunuzun ihtiyaçlarına uyarlanması ile ilgili pazarlama, ticari pazarlama ve marka ekipleriniz ile birlikte ön fikirlerin geliştirilmesi.
 • Hangi Kurumlara, Kuruma Özel Olarak Gerçekleştirildi
 • BSH Turkey
 • Türkiye’nin Efsane Reklamları ve Türk İnsanının Bilinçaltı Dünyasına Yolculuk
 • Konuşmacı: Haluk Sicimoğlu Founder&Chief Strategy Officer / THAAT’S IT!
 • Süre: 1.5 saat

Türkiye’nin Efsane Reklamları ve Türk İnsanının Bilinçaltı Dünyasına Yolculuk

Duygusal beynin kilidini açmanın yolu çalışan iletişimlerin neden çalıştığını anlamaktan geçiyor. Türk insanının bilinçaltını incelersek hangi reklamların hala orada durduğunu görebiliriz.

Efsane reklamlar neden efsane oldular, onlardan neler öğrenebiliriz sorularının peşine düştük.

ThinkNeuro, oluşturulan 20 reklamlık Efsane Reklamın Türk Halkı’nın bilinçaltındaki etkisini tüketicilerin beyin dalgalarını EEG ve Eyetracking’i senkronize ettiği özel metodolojisiyle yarısı kadın, yarısı erkek 100 denekle ölçtü, 25 kişiyle derinlemesine görüşme yapıldı.

Efsane reklamlar, ThinkNeuro tarafından Türk tüketicisinin bilinçaltı tepkileriyle ölçülmüş 250’yi aşkın reklamın benchmarklarıyla karşılaştırıldı.

ThinkNeuro, araştırmalarında öncelikle verileri Türk insanının düşünme ve algılama yeteneğiyle ilgili filtrelerden geçirdi. Bu filtrenin genel adı: Türk Aklı…

 • Türk aklı diyor ki: Görünce değil hissedince anlıyorum.
 • Türk aklı diyor ki: Somut olmadan asla.
 • Türk aklı diyor ki: Duygusal hafızam karışık.
 • Efsane reklamlar: Türkiye’nin bilinçaltında en çok yer edinmiş 20 reklam sıralaması.
 • Hangi Kurumlara, Kuruma Özel Olarak Gerçekleştirildi
 • Philip Morris SA
 • Eczacıbaşı Holding
 • Denizbank

Dijital Pazarlama İletişimi

 • Dijital Pazarlama ve Yeni Dijital Platformların Dinamikleri
 • Eğitmen: Emre Faks Founder&Chief Analyst / efkg
 • Süre: İsteğe göre 3 veya 4 yarım gün

Dijital Pazarlama ve Yeni Dijital Platformların Dinamikleri

Amaç:

Pandemi etkisiyle birlikte ‘dijitalde ustalaşan tüketiciler’ ile sürdürülebilir ilişkiler kurmak isteyen markalar için dijital pazarlamayı/medyayı enine boyuna anlamak ve sonrasında hakim olmak artık bir zorunluluk. Bu bakış açısıyla düzenlenen atölye programımızda, dijital pazarlamanın/medyanın tüm detayları, senelerdir sahada bu alanda çalışmakta olan ‘Dijital Emekçiler’ tarafından katılımcılara interaktif bir şekilde aktarılması amaçlanmaktadır. Teorik bilginin ötesindeki ‘uygulanabilir taktikler’, ‘hızlı çözümler’ katılımcılarla paylaşılacaktır ve her seans sonrasındaki ilk iş günü bunların katılımcılar tarafından işlerine yansıtılması amaçlanmaktadır.

Kimler Katılmalı:

Dijital pazarlama/medya alanındaki konularda güncellenmek, güçlenmek isteyen; gün geçtikçe bu alandaki konulara yönelik daha fazla karar almak zorunda kalan… Ya da en öz şekliyle, dijital pazarlama/medya fonksiyonlarına hakim olmak isteyen herkes bu atölye programına katılabilir.

Atölye Programının Tarzı

Atölye programında öncelikli kural, katılımcıların da en az içerikleri aktaranlar kadar aktif bir şekilde süreçlere dahil olmaları; monolog yerine dialog esaslı bir tarzda ilerlenmesi! Konuların katılımcılar tarafından daha pratik şekillerde içselleştirilmesini olanaklı kılacak ödevler de atölye programının bir parçası…
Atölye İçeriği:
 • Pop-up Quiz
 • Dijitale Giriş:
  • Dijital medya ne değildir? X Dijital medya nedir?
  • Dijital medyanın katkısı ne değildir? X Dijital medyanın katkısı nedir?
  • Analog Vs. Dijital
 • Dijitalin Doğru Sınıflandırılması:
  • Platformlar
  • Cihazlar
  • Modeller
  • Matrix
 • Dijital lisan:
  • En sık kullanılan terimler arasından seçmece
 • Dijital reklam modelleri ve kapasiteleri:
  • Ticari birimler
  • Reklam modelleri
  • Reklam satıcıları
  • Satınalma yöntemleri
  • Anlaşma tipleri
  • Hedefleme
  • Hedefleme ve Datanın rolü
  • Datanın türleri
  • Yasal konular
 • Dijital medyanın fayda yaratacak şekilde yönetilmesi:
  • Riskler
  • Güvenlik
  • KPI’lar: Standart, Destinasyon
  • Planı değerlendirirken…
  • Etkinlik artırıcı öneriler (Arama Motoru – Sosyal Medya Reklamcılığı)
 • Sürekli yenilenen düzene adaptasyon (belirlenecek bir konsept çerçevesinde – örneğin Pandemi):
  • Dinamikler
  • Bilinenler Vs. Bilinmeyenler
  • Metrikler – Ölçümleme – Analitik Kapasite
  • e-ticaret bakış açısı
 • Hangi Kurumlara, Kuruma Özel Olarak Gerçekleştirildi
 • ETİ
 • PENTİ
 • Zorluteks
 • THY
 • Dijital Pazarlama İletişimi Yönetimi
 • Eğitmen: Ahmet Şükrü Altındağ Founder&Digital Consultant / GAMECHANGERS
 • Süre: 2 yarım gün

Dijital Pazarlama İletişimi Yönetimi

Amaç:

Dijital Pazarlama İletişimi Yönetimi başlıklı bu eğitimimizde; geçmiş dönemler ile 2023 yılını karşılaştırıp aslında nereden geldiğimizi – nerede olduğumuzu ve nereye gittiğimizi ele alacağız ve yakın gelecek için bu konuda spesifik çıkarımlar yapacağız. Aynı zamanda hem global, hem de yerel medya pazarındaki değişimleri incelerken, son yıllarda çok sık duyduğumuz “kuşaklar” ve çok uzun yıllardır duyduğumuz “içerik” konusunu pazarlama liderlerinin özel yorumları ile değerlendireceğiz.

Kimler Katılmalı:

 • Pazarlama Uzmanları / Yöneticileri
 • Dijital Pazarlama Uzmanları / Yöneticileri
 • Marka Yöneticileri / Müdürleri
 • Kurumsal İletişim Çalışanları
 • Medya Ajansı Çalışanları
 • Reklam Ajansı Çalışanları
 • Sektöre Girmek İsteyen İlgili Bölüm Üniversite Mezunları

Eğitim İçeriği

 1. Dijitalde Değişim: 2019 vs 2023
  • Pandemi öncesi son stabil yıl olarak kayıtlara geçen 2019 yılındaki dijital dinamikler ile pandemi sonrası artık ilk normal yıl olarak hatırlayabileceğimiz 2023’ün karşılaştırması ve 2025’e doğru giden çıkarımlar…
 2. Pazarda Bütçe Dağılımı Nasıl Oluyor?
  • Sektörde mecra bazlı bütçe dağılımı nasıl oluyor? Hem tüketicinin hem de reklamverenin yatırımları nereye kayacak? Teknoloji pazarlaması her geçen gün nasıl hayatımıza giriyor ve bu akıma nasıl dahil olacağız?
 3. Kuşaklar ve Hayatımızdaki Rolleri Nasıl Gelişiyor?
  • Kuşaklar, reklam-veren iletişimindeki süreçlerde hangi değişimlere sebebiyet veriyorlar? Yeni dönem iletişiminde reklam-vereni nerede ve nasıl görmeyi bekliyorlar?
 4. İçeriğin Evrimi: 20 Yıldır Değişmeyen Gerçekler!
  • İnternette bu kadar çok zaman geçirirken ne tüketiyoruz? Dijitalde dikeyleşmenin önemini fark edip buna ayak uydurabiliyor muyuz? Yakın zamanda bizi bekleyen konular için pazarlama liderlerinin yorumları…
 5. İnteraktif Atölye Çalışması
  • Bir reklam kampanyası üzerine çalışmak için hazır brief, belirli kpi ile atölye çalışması ve iş çıktısının alınması.
 • Hangi Kurumlara, Kuruma Özel Olarak Gerçekleştirildi
 • ETİ
 • PENTİ
 • Zorluteks
 • THY
 • Dijital Pazarlama İletişiminde Yeni Trendler
 • Eğitmen: Ahmet Şükrü Altındağ Founder&Digital Consultant / GAMECHANGERS
 • Süre: 1 yarım gün

Dijital Pazarlama İletişiminde Yeni Trendler

Amaç:

Bu eğitimde sadece dijital pazarlama iletişiminin değil, hem teknolojinin, hem dijitalin, hem de pazarlamanın geleceğini detaylı olarak konuşacağız. Bizi bekleyen yakın dönem gelişmelerine, hayatımıza etki eden teknolojilere ve bunlarla neler yapabileceğimize dair gündemleri ele alacak, örnekler üzerinden konuşacağız. Aynı zamanda son dönemde çokça duyduğumuz web 3.0 ve blockchain teknolojilerinin inceliklerini, bu kavramları sadece öğrenmeyi değil nasıl hayatımıza da sokacağımızı ve kullanabileceğimizi ele alacağız.

Kimler Katılmalı:

 • Pazarlama Yöneticileri / Müdürleri
 • Dijital Pazarlama Yöneticileri / Müdürleri
 • Marka Yöneticileri / Müdürleri
 • Kurumsal İletişim Çalışanları
 • Medya Ajansı Çalışanları
 • Reklam Ajansı Çalışanları

Eğitim İçeriği

 1. Dijital Pazarlama İletişiminde 2025’e Doğru Bizi Bekleyenler
  • Sosyal Medya, web ve mobil anlamında her şey çok hızlı değişirken bizi 2025’de bekleyenleri konuşacağız. İletişim mecralarında beklenen değişim, tüketici trendleri ve reklam verenin nasıl konum alması gerektiği konuları ele alınacak.
 2. Hayatımıza Etki Eden Teknoloji Nereye Gidiyor?
  • Teknolojik anlamda her geçen gün yenilikler oluyor fakat bunlar gündelik hayatımıza ne kadar etki ediyor? Gündelik hayatımıza etki eden teknolojileri ve yakın gelecekte bizi bekleyen teknolojik gündemleri konuşacağız.
 3. Web 3.0, Blockchain Teknolojileri ve Yapay Zeka
  • Teknoloji ve dijitalin doruk noktası, günümüz dünyasının en gelişmiş gücünü barındıran web 3.0 ve blockchain teknolojileri, metaverse ve nft kavramlarını, yapay zeka ve sesli asistanlar gibi konular üzerine konuşacağız.
 • Hangi Kurumlara, Kuruma Özel Olarak Gerçekleştirildi
 • Pladis Global
 • Tadım
 • ETİ
 • Toyota Türkiye

Hikaye Anlatımı

 • Verileri Hikayeye Dönüştüren Etkili Sunumlar Hazırlamak
 • Eğitmen: Haluk Sicimoğlu Founder&Chief Strategy Officer / THAAT’S IT!
 • Eğitmen: Kaynak Kartoğlu Founder And Lead Presentation Designer / SlimSlide
 • Süre: 3 yarım gün

Verileri Hikayeye Dönüştüren Etkili Sunumlar Hazırlamak

Başarılarımızı ve fikirlerimizi anlatacağımız sunumları hazırlarken, elimizdeki veriyi yöneticimiz, ekibimiz, çalışma arkadaşlarımız veya müşterilerimiz için ilginç ve çarpıcı bir hikâyeye dönüştürmenin ipuçlarını anlatmak; başta satış ve pazarlama ekipleri olmak üzere tüm çalışanların en etkili hikayecilik yöntemlerini içselleştirmesini sağlamak ve onların hikayecilik kaslarını geliştirmek amacıyla bu eğitim programı THAAT’S THE ACADEMY tarafından tasarlanmıştır.

Eğitimin İçeriği: Birinci Modül: Eğitmen / Haluk Sicimoğlu

Hikayecilik Neden Gereklidir?
 • Kesintisiz ve güçlü insan ilişkileri kurmak: Tek boyutlu anlatımdan üç boyutlu anlatıma geçmek
 • Amaç birliğini hatırlatmak, korumak ve güçlendirmek: Arkadaşlarımızı tünel görüşünden kurtarmak
 • Arkadaşlarımıza ilham vermek ve heyecanlandırmak: Olumsuz şartlarda olumlu bir hava yaratmak
 • Ekibi ve yöneticilerimizi ikna etmek: Etkileyici demo yapmak ve verileri anlamlı kılmak, yöneticimizin yanlış bir karar almasını engellemek
 • Arkadaşlarımızı harekete geçmeye zorlamak: İnisiyatif almaya zorlamak ve direktif vermeden görev vermek
 • Vakit kaybettiren ve ekip ruhunu bozan hareketleri savuşturmak: Tuzak sorulara etkili yanıt vermek, gerginlik yaratmadan olumsuz yanıt vermek ve söylemeden söylemek
 • İnteraktif Çalışma: Breakout rooms: Durum ve Hikâye Çalışması
Etkili Bir Hikâyenin ve Hikayecinin Özellikleri Nelerdir?
Etkileyici Bir Hikâyenin Bileşenleri – SMILE MODELİ
 • Simple – Basit ve anlaşılır
 • Memorable – Hatırda kalan
 • Interesting – İlginç
 • Linked to the situation – Durumla alakalı
 • Emotional – Duygu barındıran ve uyandıran
 • İnteraktif Çalışma: Breakout rooms: Hikayedeki Eksikleri Belirleme Çalışması
Usta Konuşmacılardan Neler Öğrenebiliriz?
 • Hikâyeye etkili başlangıç yapma yöntemleri
 • Bir hikâyeyi çekici kılan gizli unsurlar
 • Zihinlerde bir sinema filmi yaratmak
 • Hikâyenin inandırıcılığını artıran detaylar eklemek
 • İnteraktif Çalışma: Breakout rooms: Etkili Başlangıç Atölyesi

Eğitimin İçeriği: İkinci Modül: Eğitmen / Haluk Sicimoğlu

Hikâye Nasıl Kurgulanır?
Çağlar Boyu Değişmeyen Hikâye Kurgusu: Kahramanın Yolculuğu
 • Kahraman
 • Mevcut konfor alanı
 • Zorlayıcı durum
 • Göreve çağrı
 • Çağrıya direnç
 • Eşik
 • Mentor
 • Çaba
 • Dönüş
Kurguyu Mükemmel Hale Nasıl Getiririz?
 • Kahramanı ve Mentoru Tanımak
 • Yolculuğu Tanımlamak
 • Dinleyiciye Eşiği Atlatmak
 • İnteraktif Çalışma: Breakout rooms: Kahramanı ve mentoru tanıma atölyesi
Verileri Hikâyeye Dönüştürmenin Püf Noktaları Nelerdir?
 • Slayt hazırlama fikir hazırla
 • Teknoloji’den medet umma, insani etkiye odaklan
 • Tasarımcı gibi düşün
 • Veri slaytları, verileri göstermek için değil, verilerin anlamını göstermek için hazırlanır
 • Resimler dekorasyon unsuru değildir.
 • İnteraktif Çalışma: Breakout rooms: Verileri gösteren slaytları, verilerin anlamını gösteren slaytlar haline getirmek

Eğitimin İçeriği: Üçüncü Modül: Eğitmen / Kaynak Kartoğlu

En Etkili Sunumları Nasıl Hazırlarız?
Sunumları Nasıl Planlamalıyız?
 • Boş Kanvas ve Planlama Aşaması
 • Sunum Hazırlarken Nelere / Neden Dikkat Etmeliyiz?
Hangi Platformu Neden Seçmeliyiz?
 • Hangi Platformu Neden Kullanmalıyız?
 • Powerpoint’in İncelikleri
 • Keynote’u da Tanıyalım
Sunumların Ruhunu Nasıl Oluştururuz?
 • Sunumda Hikâye Anlatımı ve Sunum Enerjisi
 • Sunum İçinde Sunum Konseptinin Açılımı: Presentation Inception
 • Cezbedici Sunumun İksiri: İnteraktif Akış ve Görselliğin Önemi
Slaytları Büyüleyici Hale Nasıl Getiririz?
 • Slayt Tasarımı ve Tasarım Aşamasının Yardımcı Kahramanları
 • Do’s and Don’ts: Doğru Bilinen Yanlışlar
 • İnteraktif Slayt Tasarımı Atölyesi: Katılımcılar İle Bir Brief Üzerinden Canlı Slayt Tasarlama Çalışması
 • Hangi Kurumlara, Kuruma Özel Olarak Gerçekleştirildi
 • Akbank
 • Unilever
 • Pınar
 • Migros
 • Mapfre Sigorta
 • Toros Tarım
 • Eczacıbaşı Yapı Ürünleri
 • Sanovel İlaç
 • Loreal
 • WWF Turkey
 • Brisa
 • İş Hayatında Hikayeleştirme Sanatı
 • Eğitmen: Haluk Sicimoğlu Founder&Chief Strategy Officer / THAAT’S IT!
 • Süre: 2 yarım gün

İş Hayatında Hikayeleştirme Sanatı

Eğitim, katılımcıların hikayecilik kaslarını geliştirmek amacıyla kurgulanmıştır. THAAT’S IT bu eğitimi kurgularken, katılımcıların, tüm iletişim partneriyle beraber tek fikre odaklı, çarpıcı, ilgi çekici, ilham verici, kurum marka değerlerine uygun hikayeler yaratmalarını sağlayacak düşünme yöntemleri paylaşmayı ve katılımcıların bu yöntemleri kullanma yetisini geliştirmeyi amaçlamıştır.
 • 2.1.İş Yaşamında Hikayelerin Yeri ve Önemi
 • 2.2. Verilerin Hikayelere Göre Daha Etkisiz Olduğu Durumlar
  • Tek boyutlu anlatımdan üç boyutlu anlatıma geçmek
  • Tuzak sorulara etkili yanıt vermek
  • Tünel görüşünden kurtarmak
  • Söylemeden söylemek
  • İnisiyatif almaya zorlamak
  • Etkileyici demo yapmak
  • Yöneticinizin yanlış bir karar almasını engellemek
  • Direktif vermeden görev vermek
  • Olumsuz şartlarda olumlu bir hava yaratmak
  • Gerginlik yaratmadan olumsuz yanıt vermek
  • Durum ve Hikaye Çalışması
 • 2.3. Etkili Bir Hikayenin ve Hikayecinin Özellikleri
  • 2.3.1.Etkileyici Bir Hikayenin Bileşenleri – SMILE MODELİ
   • Simple – Basit ve anlaşılır
   • Memorable – Hatırda kalan
   • Interesting – İlginç
   • Linked to the situation – Durumla alakalı
   • Emotional – Duygu barındıran ve uyandıran
   • Hikayedeki Eksikleri Belirleme Çalışması
  • 2.3.2.Usta Konuşmacılardan Öğrendiğimiz 23 Hikaye Anlatım Yöntemi
   • Hikayeye etkili başlangıç yapma yöntemleri
   • Bir hikayeyi çekici kılan gizli unsurlar
   • Karakterleri zihinlerde canlandırmak
   • Zihinlerde bir sinema filmi yaratmak
   • Hikayenin inandırıcılığını artıran detaylar eklemek
   • Pozitif hikayelerin gücü
   • Kıvılcım, değişim ve kıssadan hisse
   • Etkili Başlangıç Atölyesi
 • 2.4. Hikaye Kurgusu
  • 2.4.1 Çağlar Boyu Değişmeyen Hikâye Kurgusu: Kahramanın Yolculuğu
   • Kahraman
   • Mevcut konfor alanı
   • Zorlayıcı durum
   • Göreve çağrı
   • Çağrıya direnç
   • Eşik
   • Mentor
   • Çaba
   • Dönüş
  • 2.4.2 İş Hayatında Kahramanın Yolculuğu Hikayeleri
   • Ben Kimim? Hikayeleri
   • Neden Buradayım? Hikayeleri
   • Vizyon Hikayeleri
   • Eğitim Hikayeleri
   • Yaşayan Değerler Hikayeleri
   • Ne Düşündüğünü Biliyorum! Hikayeleri
   • Hikaye Kurgulama Atölyesi
 • 2.5. Kurguyu Mükemmel Hale Getirmek
  • 2.5.1. Kahramanı ve Mentoru Tanımak
   • Dinleyicinin titreşim frekansını yakala ve dinleyiciyi sürükle
   • Kahramanın sen değil dinleyici olduğunu unutma
   • Kahramanı sunumdan önce tanı
   • Dinleyiciyi segmente et
   • Mentorluk görevinin sende olduğunu hatırla
   • Ortak zemin yarat
  • 2.5.2 Yolculuğu Tanımlamak
   • Dinleyicinin yani kahramanın hikayesini yaz
   • Büyük havucu hissettir, dinleyicinin direncini kır
   • Hikayenin ana fikrini aklından çıkarma
  • 2.5.3 Dinleyiciye Eşiği Atlatmak
   • Dramatizasyonun özü: kontrast
   • Risk aldığını kabul et
   • Risk almaya değeceğini unutma
   • Direnci kırmanın en iyi yolu dinleyicinin olası direncine gönderme yapmaktır.
   • Hikaye Kurgulama Atölyesi 2
 • 2.6. Veriler, Sunumlar ve Hikayeler
  • Slayt hazırlama fikir hazırla
  • Teknoloji’den medet umma, insani etkiye odaklan
  • Tasarımcı gibi düşün
  • Tablolar, diagramlar ve resimler dekorasyon unsuru değildir.
  • Sunumu hareketlendir, hikayeye dönüşsün
  • Sunumu Hikayeye Dönüştürme Atölyesi
 • Hangi Kurumlara, Kuruma Özel Olarak Gerçekleştirildi
 • Akbank
 • Unilever
 • Pınar
 • Migros
 • Mapfre Sigorta

Reklam, Sanat ve İletişim

 • Müziğin Göç Yolları
 • Konuşmacı: Haluk Sicimoğlu Founder&Chief Strategy Officer / THAAT’S IT!
 • Konuşmacı: Murat Bizel Percussion Master
 • Süre: 1.5 saat

Müziğin Göç Yolları

Dünyanın hangi köşesinde yaşarsak yaşayalım, hangi kültüre kendimizi ait hissedersek edelim, bir kaç yer var ki oralardan gelen müziği hepimiz içselleştirip severek, hatta bazen büyülenerek dinliyoruz. Blues’un acıklı melodileri sadece Missisippi’deki kölelerin çığlığını yansıtmıyor; bizim de acılarımıza tercüman oluyor. Brezilya’nın ritİmleri hepimizi dans ettiriyor, İrlanda’nın lirik ezgileri bize huzur veriyor, Küba ritİmlerini duydukça o vurmalılara biz de dokunmak istiyoruz. Hint müziğinin eşliğinde toksinlerimizi atarken o mistisizme özlem duyuyoruz. Peki neden? Bu müzikleri özel kılan ne? Bu müziklerin genlerinde ne var ki, bizim genlerimizle bu kadar kolay uyum sağlayabiliyorlar? Deneyimli bir stratejist ve reklamcı olan Haluk Sicimoğlu, 30 yıldır dünya müziği dinliyor. Değişik kültürlerin müziğini içercesine dinlerken, bu müzikler arasında bir akrabalık fark edip araştırmaya başlıyor. Zamanla amatör bir müzik etnografı haline geldiğini hisseden Sicimoğlu, bir öğrencisinin verdiği cesaretle bu araştırmalarını bir sunuma dönüştürüyor. İşte bu sunum o. Mali’den Missisippi Deltasına, Portekiz’den ve İrlanda’dan Brezilya’ya, Afrika’dan Küba’ya ve Küba’dan gerisin geriye Afrika’ya, Keltler’den Anadolu’ya, Varanasi’den Liverpool’a tınıların yolculuğuna Haluk Sicimoğlu’nun anlatımı ve dünyanın bir çok ülkesindeki festivallerde ülkemizi başarıyla temsil etmiş Perkusyon Ustası Murat Bizel’in ritmleriyle çıkmaya hazır mısınız?
 • Hangi Kurumlara, Kuruma Özel Olarak Gerçekleştirildi
 • Turkcell
 • Kanyon Yönetim
 • Denizbank
 • TEGEP
 • Mine Sanat Galerisi
 • Workinton
 • Antonina Turizm